Dodany: 2012-10-22 14:19:09

 

Zasady rachunkowości – zasada kontynuacji działalnościRachunkowość ma kilka naczelnych zasad powodujących to, że rachunkowość jest w miarę jednoznaczna i zrozumiała. Bez tego nie można by wykonywać skutecznie pracy biuro rachunkowe kraków.

 

Zasada kontynuacji działalności jest czymś niezmiernie ważnym , opiera się na logiczności i sensowności inaczej rachunkowość byłaby niespójna. O tym głosi zasada kontynuacji działalności opiera się na założeniu, że działalność gospodarcza prowadzona przez dany podmiot będzie kontynuowana w przyszłości przez jakiś dłuższy czas. I tu pojawia się nowy wniosek, płynący z tej zasady, mianowicie polega on na tym, że podczas powadzenia działalności przyjmuje się jednolity sposób rozliczania księgowości i wykonywania sprawozdań finansowych.

 

Tego wymaga od nas między innymi ustawa zaczyna szef biuro rachunkowe kraków. W biuro rachunkowe kraków wszyscy pracownicy w praktyce poznają te ustawowe zapisy i uczą się wdrażać je od strony praktyki. To jedna z ważniejszych reguł panujących w rachunkowości wywarła na nią największy wpływ..

Nick: