Dodany: 2013-01-02 12:32:38

 

Czym jest polityka finansowaPolityka finansowa jest, według biura - biuro rachunkowe szczecin, działalnością poszczególnych organów oraz instytucji państwowych, które mają za zadanie przygotowywać, opracowywać i wdrażać w życie elementy systemu finansowego w kraju.

 

Ponadto jak podkreśla biuro rachunkowe szczecin polityka finansowa dzieli się na kilka mniejszych segmentów, jakimi są polityka fiskalno-budżetowa, polityka monetarna, do której można zaliczyć politykę pieniężną oraz politykę kursu walutowego. Co więcej, polityka finansowa ma cele, do których należą tworzenie nowych miejsc pracy, zachowanie realnej wartości pieniądza, bezpieczeństwo zewnętrzne systemu, bezpieczeństwo wewnętrzne systemu, konkurencyjność gospodarki, wzrost gospodarczy a także stabilizacja gospodarki.

 

Warto nadmienić, że polskie prawo finansowe określa także funkcje polityki finansowej znane przez biuro rachunkowe szczecin. Do tych funkcji należą między innymi wspieranie makroekonomicznej stabilności gospodarki oraz dbanie o zachowanie sprawiedliwości społecznej..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest polityka finansowa
Nick: