Dodany: 2011-01-10 12:06:14
images/banknoty 3.jpgeda24.jpg Podatki, jako bezzwrotne, przymusowe, powszechne i odpłatne świadczenie pieniężne na rzecz skarbu państwa płacone są przez wszystkich pracujących. Oprócz tego, istnieją również pośrednia rodzaje podatków, nałożone na artykuły i usługi, jak podatek VAT, czy akcyza, które w konsekwencji płaci konsument, czyli praktycznie każdy z nas, bez względu na zarobki.

Dodany: 2011-01-10 11:56:48
images/monety 2.jpgbbdf7.jpgPrawo podatkowe reguluje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych. Określa również obowiązki podatników, płatników i inkasentów podatków. Zasady podatkowe, zawarte w ustawie o prawie podatkowym to zestaw zaleceń formułowanych przez teorię ekonomii i finansów pod adresem państwa.

Dodany: 2011-01-10 11:52:42
images/pieniadze 2.jpg894e9.jpgWiedza o podatkach oraz szczegółowe zasady ich wprowadzania zgromadzone są w prawie podatkowym. Prawo podatkowe jest to jedna z podgałęzi prawa finansowego, jednak przez część przedstawicieli doktryny prawa uważana jest za odrębny dział.

Dodany: 2011-01-10 11:47:21
images/kasa5.JPGbf9d9.JPGHistoria podatków jest prawie tak stara, jak historia pisma. Od wieków państwo i osoby sprawujące w nim władzę, pobierały od ludności daniny. Przeważnie były one przeznaczane na rozwój wojska.

Dodany: 2011-01-10 11:44:22
images/kasa3.JPG649c1.JPGPodatki, jako bezzwrotne, przymusowe, powszechne i odpłatne świadczenie pieniężne na rzecz skarbu państwa spełniają różnorodne funkcje. Z jednej strony mają one charakter obiektywny, natomiast z drugiej strony zmieniają się, w miarę jak zachodzą przeobrażenia ustrojowe i społeczno-gospodarcze w danym państwie.